SAVE CZ s.r.o.

Rodinná společnost SAVE CZ s.r.o. se od roku 1994 zabývá výrobou z plastů. Výroba probíhá v areálu společnosti v Hlinsku v Čechách. Krom široké škály typizovaných výrobků nabízí  i výrobky na míru.

Společnost klade důraz na kvalitu provedení všech výrobků. Díky velkému zázemí je schopná výroby jímek o objemu 20 m3, opláštění výrobny plastem i výroby řeznických válů vhodných k úpravě masa. K objednávkám se snaží přistupovat individuálně. Má zavedený systém kontroly jakosti ISO 9001. 

NAŠE VÝROBKY MAJÍ ATEST NA VYUŽITÍ V POTRAVINÁŘSKÉM A ZDRAVOTNICKÉM PRŮMYSLU. 

REALIZOVANÉ PROJEKTY

Ukázka realizovaných projektů včetně montáže na daném místě a výrobků na míru dle přání zákazníka. 

Zapojení a umístění jímky

Výroba a montáž bazénu

Výroba na míru

Akumulační kruhová jímka

Kruhové plastové jímky lze využít k akumulaci: dešťové vody chemických látek kvasné nádrže pro potravinářsví k zachycení splaškových odpadních vod z rodinných domů a menších provozoven  Jímky se vyrábějí v samonosném provedení bez obetonování. Na každý výrobek obdržíte atest o zkoušce vodotěsnosti, záruční list a prohlášení o shodě. SKLADEM Cena je uvedena s DPH 21% !!! Rozměry a ceny bez DPH v tabulce níže. 

Cena od 9 145,00 Kč

Šachta na vrt

Jsou určeny pro vrtané studně, kde nahrazují stávající betonové skruže, které se pokládají kolem vrtu. Díky konstrukčnímu řešení je zaručena 100 % vodotěsnost uvnitř šachty. Použití je pro průměry vrtu 100,125,140,150 a 200 mm . Rozměr šachty Průměr šachty v základním provedení je 90 cm a výška 130 cm . V případě požadavku zákazníka lze rozměry změnit. Poklop je plně pochozí, uzamykatelný a zateplený extrudovaným polystyrenem. Poklop lze provést v provedení zeleném nebo šedém. Montáž Plastová šachta je vyrobena z materiálu PP o síle 6 mm (plášť) a materiálu PP o síle 15 mm (dno a poklop). Hmotnost šachty je 48 kg. Šachtu je možné montovat bez pomocí techniky pouze ve dvou pracovnících. Šachta se pokládá na pískový podsyp, kde se nasadí vodotěsný prostup ve dně šachty na stávající vrt. Provede se připojení potrubí mezi nemovitostí a šachtou. Potrubí se nasune do prostupu v šachtě a prostup se pevně dotahne aby bylo provedeno vodotěsné spojení. V horní části šachty je vodotěsný prostup pro připojení el. kabelu pro čerpadlo. Zapojení se provede stejným způsobem jako u potrubí.Na šachtu se položí poklop a je možné provést obsyp šachty prachem nebo zeminou bez větších kamenů. V případě výskytu spodní vody je nutné šachtu obetonovat. Doprava Šachty je možné si vyzvednout osobně ve výrobě v Hlinsku nebo můžeme dovézt šachtu přímo na místo dodávkovým vozem. Cena za dopravu 12 ,-Kč/ km Průměr 0,90 m Výška 1,30 m SKLADEM Cena 6.050,- Kč bez DPH Celková cena s DPH 21% je

8 053,00 Kč

Vodoměrná šachta

Vodoměrná šachta slouží pro uložení vodoměru pod úroveň terénu mimo objekt. Jedná se o válcové vodotěsné nádrže vyráběné ze svařovaného polypropylenu. Jsou vybaveny prostupy pro připojení na domovní přípojku a vodovodní řád, petlicí na uzamykání a plastovým žebříkem. Hlavními výhodami jsou neomezená životnost, vodotěsnost a jednoduchá montáž díky nízké hmotnosti. Průměr 0,95 m Výška 1,745 m Cena 8 910,- Kč bez DPH SKLADEM Celková cena s DPH 21% je

11 859,00 Kč

Tříkomorové septiky

Septik je nádrž se 3 komorami, která slouží jako usazovací prostor. Odpadní vody se zde postupně zbavují kalu. Dochází zde k předčištění odpadní vody, které ovšem není dostatečné. Proto se za septik umísťuje navíc ještě zemní filtr (např. pískový) nebo aktivní biologický filtr, kde dojde k takovému dočištění, že je možno vodu vypouštět. Septik je vhodný pro rekreační chaty a chalupy, stejně tak však může být s výhodami použit u rodinných domů, tedy trvale obydlených objektů. Zapojení septiku vyžaduje stavební povolení vydávané stavebním úřadem, dále je třeba vyřídit povolení k vypouštění odpadních vod. Vodoprávní úřad dále stanoví, jak často bude nutné dokládat vzorek odpadního kalu. Výhody: kal usazený v septiku je sice dle potřeb nutno nechat vyvézt (dle objemu a počtu uživatelů 1x ročně, může to ale být i méně často) - jedná se však o daleko delší interval, než je tomu při vyvážení splašků z jímky. To šetří majiteli velkou část nákladů oproti čistírně funguje i bez přívodu elektřiny a nevyžaduje až tak pravidelný přísun odpadních vod, což dělá kombinaci septik + zemní filtr vhodnou i pro nepravidelně obývané objekty Nevýhody: větší zastavěná plocha nutnost dočištění odpadních vod Společnost SAVE CZ zajišťuje vývoz septiků . Objednávejte na 469 314 461 . Cena dle najetých km od 1.500,- s DPH SKLADEM Cena je uvedena s DPH 21% !!! 

Cena od 33 309,00 Kč

Plastové jímky samonosné

Plastové jímky se budují tam, kde splaškové nebo technologické vody nelze odvádět do kanalizace s centrální čistírnou odpadních vod nebo kde není povoleno použít domovní čistírnu se vsakováním. Plastové samonosné jímky jsou vyrobeny z materiálu polypropylenu o síle 8 mm. Jímky do objemu 12 m3 se umísťují na pískový podsyp bez obetonování. Pro větší objem je nutné udělat podkladní betonovou desku. Přítokové potrubí se montuje ve většině případů na místě. Jímka se dodává kompletně s vyčerpávacím otvorem a pochozím poklopem. Na přání vyrobíme rozměr dle Vašeho přání. Na každý výrobek obdržíte atest o zkoušce vodotěsnosti, záruční list a prohlášení o shodě. SKLADEM Cena je uvedena s DPH 21%!!! 

Cena od 29 180,00 Kč

Řeznický vál 100 x 75 x 15cm

Řeznický vál na úpravu masa. Síla plastu 8 mm, lze vyrobit i na míru. Tento plast má atest na použití v potravinářském a zdravotnickém průmyslu. Můžete si vyvrat barvu. Zda přírodní nebo bílá. Prosím v případě zájmu připsat do poznámek. Velikost 100 cm na 75 cm výška 15 cm

1 452,00 Kč

Bazén kruhový

Bazén je vyroben ze zdravotně nezávadného polypropylenu odolného proti UV záření. Plastový materiál plní funkci opěrné konstrukce vodotěsné vložky zároveň, proto nejsou užitné vlastnosti bazénu omezeny.  Použitím moderních technologií nabízí zákazníkovi plnohodnotný cenově dostupný výrobek. Plastový bazén se montuje u zákazníka na předem připravenou betonovou desku o tloušťce 15-25 cm. Její povrch musí být hladký a v rovině. Na ni se položí podkladová tkanina popřípadě tepelná izolace. Na přání zákazníka zhotovíme jakýkoliv atypický tvar.  Kruhové bazény o velikosti do 3,5 metru průměru a 1,2 metrů hloubky je možné ponechat nad terénem nebo obsypat pískem, štěrkem. Ostatní vetší rozměry bazénů musí být zapuštěny a obsypány betonem nebo obezděny. Voda v bazénu se ošetřuje dodávanými chemickými prostředky. Možnost nakoupit tyto prostředky přímo na prodejně u nás nebo přes eshop . Bazén se vypouští pouze z důvodu výměny vody nebo vyčištění jen na dobu nezbytně nutnou. Bazény jsou převáženy vcelku. SKLADEM Cena je uvedena s DPH 21%  

Cena od 11 565,00 Kč

Bazén ovál

Bazén je vyroben ze zdravotně nezávadného polypropylenu odolného proti UV záření. Plastový materiál plní funkci opěrné konstrukce vodotěsné vložky zároveň, proto nejsou užitné vlastnosti bazénu omezeny. Použitím moderních technologií nabízí zákazníkovi plnohodnotný cenově dostupný výrobek. Plastový bazén se montuje u zákazníka na předem připravenou betonovou desku o tloušťce 15-25 cm. Její povrch musí být hladký a v rovině. Na ni se položí podkladová tkanina popřípadě tepelná izolace. Na přání zákazníka zhotovíme jakýkoliv atypický tvar. Kruhové bazény o velikosti do 3,5 metru průměru a 1,2 metrů hloubky je možné ponechat nad terénem nebo obsypat pískem, štěrkem. Ostatní vetší rozměry bazénů musí být zapuštěny a obsypány betonem nebo obezděny. Voda v bazénu se ošetřuje dodávanými chemickými prostředky. Možnost nakoupit tyto prostředky přímo na prodejně u nás nebo přes eshop. Bazén se vypouští pouze z důvodu výměny vody nebo vyčištění jen na dobu nezbytně nutnou. Bazény jsou převáženy vcelku. SKLADEM Cena je uvedena s DPH 21%

Cena od 33 519,00 Kč

  LÍBÍ SE VÁM NAŠE PRÁCE?

  Chcete vědět víc? Kontaktujte nás.

  Adresa:

  SAVE CZ s.r.o., RVÁČOVSKÁ 1639, HLINSKO, 53901

  Telefon:

  +420 607 276 082 - Vedoucí výroby z plastů pan Brabec 

  E-mail:

  brabec.save@hlinsko.net