Plastové jímky samonosné

Plastové jímky se budují tam, kde splaškové nebo technologické vody nelze odvádět do kanalizace s centrální čistírnou odpadních vod nebo kde není povoleno použít domovní čistírnu se vsakováním. Plastové samonosné jímky jsou vyrobeny z materiálu polypropylenu o síle 8 mm.

Jímky do objemu 12 m3 se umísťují na pískový podsyp bez obetonování. Pro větší objem je nutné udělat podkladní betonovou desku. Přítokové potrubí se montuje ve většině případů na místě.

Jímka se dodává kompletně s vyčerpávacím otvorem a pochozím poklopem.
Na přání vyrobíme rozměr dle Vašeho přání.
Na každý výrobek obdržíte atest o zkoušce vodotěsnosti, záruční list a prohlášení o shodě.

SKLADEM

Cena je uvedena s DPH 21%!!! 

Zvolte si variantu:

Cena od 29 180,00 Kč

Přejete si více informací? Poptejte nás. 

Naprosto nezávazně.