Tříkomorové septiky

Septik je nádrž se 3 komorami, která slouží jako usazovací prostor. Odpadní vody se zde postupně zbavují kalu. Dochází zde k předčištění odpadní vody, které ovšem není dostatečné. Proto se za septik umísťuje navíc ještě zemní filtr (např. pískový) nebo aktivní biologický filtr, kde dojde k takovému dočištění, že je možno vodu vypouštět.

Septik je vhodný pro rekreační chaty a chalupy, stejně tak však může být s výhodami použit u rodinných domů, tedy trvale obydlených objektů.

Zapojení septiku vyžaduje stavební povolení vydávané stavebním úřadem, dále je třeba vyřídit povolení k vypouštění odpadních vod. Vodoprávní úřad dále stanoví, jak často bude nutné dokládat vzorek odpadního kalu.

Výhody:

  • kal usazený v septiku je sice dle potřeb nutno nechat vyvézt (dle objemu a počtu uživatelů 1x ročně, může to ale být i méně často) - jedná se však o daleko delší interval, než je tomu při vyvážení splašků z jímky. To šetří majiteli velkou část nákladů
  • oproti čistírně funguje i bez přívodu elektřiny a nevyžaduje až tak pravidelný přísun odpadních vod, což dělá kombinaci septik + zemní filtr vhodnou i pro nepravidelně obývané objekty

Nevýhody:

  • větší zastavěná plocha
  • nutnost dočištění odpadních vod

Společnost SAVE CZ zajišťuje vývoz septiků. Objednávejte na 469 314 461. Cena dle najetých km od 1.500,- s DPH

SKLADEM

Cena je uvedena s DPH 21% !!! 


Zvolte si variantu:

Cena od 33 309,00 Kč

Přejete si více informací? Poptejte nás. 

Naprosto nezávazně.